Szkodliwe koła łowieckie: idzie czas Apokalipsy!
r e k l a m a
Partnerzy portalu
WAŻNE
Prawo do zachowku ważne tylko pięć latZmarł mój ojciec, który całość majątku rodzinnego zapisał w formie testamentu swojej konkubinie. Czy przysługuje mi oraz mojemu rodzeństwu zachowek oraz w jakiej wysokości? Takie pytanie spłynęło od młodego mieszkańca wsi do redakcji Agrarlex.

Szkodliwe koła łowieckie: idzie czas Apokalipsy!

12.01.2021

Izby rolnice chcą, aby to starosta sprawował nadzór nad kołami łowieckimi, co miałoby prowadzić do mniejszej liczby konfliktów między myśliwymi i rolnikami. Wnioskują także o zmiany w procedurze szacowania szkód łowieckich, tak by koła łowieckie musiał wywiązywać się z tego obowiązku. Czytaj w Agrarlex.

W piątek 8 stycznia 20201 roku Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wysłał do Ministra Klimatu i Środowiska wniosek o zmiany w Prawie łowieckim. Jest to odpowiedź na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej oraz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. 

Nadzór nad Starostwo kołami łowieckimi powinien sprawować starosta 

Podlaska Izba Rolnicza postuluje, aby nadzór nad kołami łowieckimi był sprawowany przez odpowiedniego starostę powiatowego. Zdaniem przedstawicieli rolników z Podlasia, samorząd powiatowy i tak jest obecnie odpowiedzialny za wydzierżawianie obwodów łowieckich oraz naliczanie opłat z tego tytułu. Dlatego naturalną konsekwencją byłoby sprawowanie przez starostę nadzoru nad prawidłową realizacją gospodarki łowieckiej na trenie obwodu przez koło łowieckie. 
Z kolei KRIR podkreśla także konieczność wypracowań takich przepisów, które doprowadziłby do zmniejszenia liczby i intensywności sporów pomiędzy myśliwymi a rolnikami. 

Szacowanie szkód łowieckich do zmiany

r e k l a m a
Dolnośląska Izba Rolnicza żąda zmian w procedurze szacowania szkód łowieckich oraz wypłacania przez koła łowieckie odszkodowań za straty wywołane przez zwierzynę łowną. 
Jak wskazuje samorząd rolniczy z Dolnego Śląska, rolnicy często mają do czynienia z kołami łowieckimi, które odmawiają oszacowania szkód łowieckich, mimo prawidłowego zgłoszenia. Kolejna naganną praktyką stosowana przez niektóre koła łowieckie jest celowo opóźnianie wszystkich działań związanych z procedurą odszkodowawczą lub nie dostarczenie protokołów szacowania. A bez tego dokumentu rolnik nie jest w stanie wnieść pozwu o odszkodowanie.
– Tego typu praktyki stosowane przez koła łowieckie przysparzają rolnikom dużych problemów, narażając tym samym na wymierne straty – wskazuje izba rolnicza.
Według samorządu rolniczego, w Prawie łowieckim należy wprowadzić takie zmiany, które nałożą na koła łowieckie rzetelne wywiązywanie się z obowiązku szacowania szkód łowieckich i wypłacania odszkodowań za nie. 
Dodajmy, że temat nadzoru nad kołami  podejmowaliśmy na Agrarlex. Obecnie trwa przygotowywanie nowych uchwał podziałowych przez sejmiki, stan przejściowy obwodu może trwać do końca marca 2021 r. Potem wszystkie koła przystąpią na nowych (dziś nieznanych) warunkach do swoistego przetargu na nowe dzierżawy, bez prawa pierwszeństwa dla dzierżawców dotychczasowych, bo taki zapis wykreślono z Prawa łowieckiego w 2018 r. I to będzie okazja do weryfikacji kół łowieckich, także pod kątem współpracy z rolnikami. Ważne więc, by rolnicy – poprzez izby – mocno lobbowali u starostów weryfikację swych lokalnych kół łowieckich.
Paweł Mikos
Źródło: KRIR 
r e k l a m a
r e k l a m a
0

Najważniejsze tematy

r e k l a m a