Czy silos służy ochronie środowiska?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Czy silos służy ochronie środowiska?

28.01.2021autor: Wojciech Lignowski

Czy silos do przechowywania paszy dla bydła kwalifikuje się wg zapisów ustawy o podatku rolnym, do obiektów służących ochronie środowiska? W Agrarlex pytanie rolnika z Wielkopolski. 

Z artykułu dowiesz się

  • Jaki typ budynku służy ochronie środowiska w ocenie prawa budowlanego? 
  • Jakie jest orzeczenie naczelnego Sądu Administracyjnego?
  • Gdzie możesz zaskarżyć decyzję gminy, odmawiającą uznania silosu za urządzenie służące ochronie środowiska?
Naszego rolnika w jego gminie poinformowano, że nie ma możliwości zakwalifikowania silosów jako obiektów służących ochronie środowiska. W Agrarlex sprawdźmy, jak w poszczególnych przepisach definiuje się budynki służące ochronie środowiska:

Ustawa Prawo budowlane 

Zalicza silosy do kategorii XIX obejmującej zbiorniki przemysłowe.

Budynki w podatku rolnym

W ustawie o podatku rolnym definiuje się pojęcie budynku inwentarskiego, ale nie określa, co jest obiektem służącym ochronie środowiska. Za budynki inwentarskie uważa się budynki służące do chowu, hodowli i utrzymywania inwentarza żywego, tj. obory, chlewnie, warchlarnie, kurniki, itd. 

Orzeczenie NSA

Naczelny Sąd Administracyjny zauważył w jednym ze swoich orzeczeń, że budynki typu magazynowo-gospodarczego, choćby nawet były związane z prowadzonym gospodarstwem rolnym, nie są budynkami inwentarskimi. 
Do obiektów służących ochronie środowiska należy zaliczyć:
  • wszelkie budynki, budowle i urządzenia o charakterze stałym lub tymczasowym, które mają na celu zapobieganie niszczeniu środowiska przyrodniczego;
  • są nimi na przykład: oczyszczalnie ścieków, filtry, urządzenia tłumiące hałas, szamba, studzienki odprowadzające ścieki itp. 
Trudno orzec jednoznacznie, czy wskazany silos stanowi obiekt służący ochronie środowiska.
Decyzję gminy można zaskarżyć Samorządowego Kolegium Odwoławczego, o ile oczywiście zainteresowany rolnik będzie w stanie wykazać ochronne właściwości silosu dla środowiska naturalnego.

Wojciech Lignowski
Radca prawny
Wielkopolska Izba Rolnicza
Podstawa prawna:
  • Ustawa o podatku rolnym z 15 listopada 1984 r.
  • Ustawa prawo budowlane z 7 lipca 1994 r.
Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.
autor Wojciech Lignowski

Wojciech Lignowski

Wojciech Lignowski, radca prawny Wielkopolskiej Izby Rolniczej

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)