Czy można żądać odszkodowania za zły siew?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Czy można żądać odszkodowania za zły siew?

04.08.2021autor: adw. Mikołaj Pomin

Czytelnik zapytał: Zamówiłem usługę siewu buraków. Usługa została wykonana źle, na skutek czego na części ziemi uzyskałem bardzo niski plon. Dodatkowo cukrownia obciążyła mnie karą umowną. Czy mogę żądać odszkodowania od wykonawcy usługi?

Odpowiedzialność związana ze świadczeniem usług w rolnictwie nie różni się od odpowiedzialności ciążącej na usługodawcach w innych branżach. Ze względu na specyfikę działalności rolniczej, błędy popełnione na początku, w trakcie wegetacji roślin mogą już być nie do naprawienia. Jakkolwiek wysokość plonu – czy to buraków, czy innych roślin, zależna jest od wielu czynników, przez nieprawidłowe zasiewy pozostałe warunki mogą już nie odgrywać żadnej roli. O tym jednak zdecydowanie lepiej wiedzą rolnicy niż prawnicy.

A co do prawnego aspektu omawianego problemu wyjaśnić należy, że w świetle obowiązujących przepisów usługodawca może odpowiadać wobec usługobiorcy za nienależyte wykonanie zobowiązania. W omawianym przypadku takim zobowiązaniem jest prawidłowe wykonanie siewu. Prawidłowe, czyli w taki sposób, by rośliny miały właściwe warunki do rozwoju. Czytelnik może domagać się od wykonawcy usługi odszkodowania, jeżeli spełnione zostaną poniższe warunki:

- zawarta między nimi umowa nie wyłącza odpowiedzialności usługodawcy za szkody;

- rolnik wykaże, że usługa nie została wykonana prawidłowo. Pomocne, a nawet niezbędne mogą się okazać oględziny uprawy przez rzeczoznawcę oraz wykonanie dokumentacji zdjęciowej;

A także... Czytaj więcej tutaj.

Adw. Mikołaj Pomin
autor adw. Mikołaj Pomin

adw. Mikołaj Pomin

Kancelaria Adwokacka Mikołaj Pomin

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Prawa rolnika

Wciąż w mocy prawnej pozostają serwituty-darmowe łąki kośne i drewno dla wybranych!

Chłopi z dworem nie mogli dojść do porozumienia i wybuchały między nimi konflikty w kwestii serwitutów chłopskich przez długi czas. Część społeczeństwa uważała, że wprowadzają one niesprawiedliwy rozkład gruntów, a zdaniem innych utrudniały przeprowadzenie reformy rolnej i położenie kresu gospodarce bezugorowej. Kto w obecnych czasach korzysta z serwitutów?

czytaj więcej
Prawa rolnika

Ułatwienia dla rolników

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma na celu zapewnienie optymalnych warunków umożliwiających zrównoważony rozwój polskiej wsi, rolnictwa i rybactwa. Zostały dwa tygodnie na opracowanie listy niezbędnych do wprowadzenia zmian w obowiązujących procedurach lub w prawie w rolnictwie.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)