Czy rolnik może uzyskać zwolnienie z podatków od gruntów połozonych w międzywałach?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Czy rolnik może uzyskać zwolnienie z podatków od gruntów połozonych w międzywałach?

12.03.2021autor: Michał Czubak

W 2019 roku kupiłem łąki leżące w pobliżu rzeki. Znajdują się pomiędzy nasypami ziemnymi, co powoduje zbieranie się wody na terenie sąsiednim oraz utrudniony jej odpływ. Rolnicze wykorzystywanie tych gruntów będzie poważnie utrudnione z uwagi na utrzymywanie się wody w razie podwyższonego poziomu rzeki. Dowiedziałem się, że w takim przypadku te łąki powinny być zwolnione z podatku rolnego. Wójt odmówił jednak zwolnienia, stwierdzając, że na tym terenie nie ma wałów przeciw­powodziowych, a te nasypy nie są budowlami hydrotechnicznymi w rozumieniu Prawa budowlanego. Decyzję wójta utrzymało w mocy Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Została mi jeszcze skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Czy mam szansę wygrać?

Z artykułu dowiesz się

  • Czy nasyp w międzywale to już wał?
  • Co to są grunty położone w międzywałach?
  • Czy nasyp w międzywałach podlega zwolnieniu z podatku rolnego?

Czy nasyp w międzywale to już wał?

Jeżeli nasypy istotnie nie są wałami przeciwpowodziowymi, to, niestety, trudno spodziewać się wygrania sprawy w WSA. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 10 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, zwolnione z tego podatku są m.in. grunty pod wałami przeciw­powodziowymi i grunty położone w międzywałach.

W orzecznictwie sądowym nawiązującym do przepisów Prawa budowlanego i wodnego podkreśla się, że przepis ten musi być rozumiany ściśle. Nie dotyczy on jakichkolwiek wałów (nasypów), których istnienie powoduje, że sąsiednie tereny są zalewane czy też utrudniony jest odpływ wody popowodziowej, a jedynie takich, które stanowią budowlę przeciwpowodziową.

Czy nasyp w międzywałach podlega zwolnieniu z podatku rolnego?

Ustawa o podatku rolnym nie przewiduje tej okoliczności jako zwalniającej z podatku rolnego. Tak orzekł m.in. WSA w Bydgoszczy w wyroku z 7 stycznia 2015 r. (sygn. akt: I SA/Bd 1171/14). Identyczne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 4 czerwca 2019 r. (sygn. akt: II FSK 642/19), stwierdzając, że wał przeciwpowodziowy musi zostać dookreślony, a jego pojmowanie musi być uzależnione od obiektywnych cech, również ustalonych we właściwych przepisach. Rozszerzająca interpretacja tego przepisu nie jest dopuszczalna.

r e k l a m a

Co to są grunty położone w międzywałach?

Dokonując interpretacji terminu „grunty położone w międzywałach”, należy odwołać się do przepisów Prawa budowlanego z 7 lipca 1994 r. oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. W § 3 pkt 1 tego rozporządzenia wały przeciwpowodziowe zaliczono do budowli hydrotechnicznych, czyli budowli wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi, służących gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich. Ponadto zgodnie z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, obiekty hydrotechniczne zaliczają się do budowli. Natomiast w art. 16 ust. 1 pkt 16 i pkt 65 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wały przeciwpowodziowe zostały zaliczone do budowli przeciwpowodziowych, a budowle przeciwpowodziowe do urządzeń wodnych.

Kto powinien wyjaśnić sprawę?

Danymi dotyczącymi istnienia na danym terenie wałów przeciwpowodziowych oraz terenów położonych w obrębie międzywałów dysponują instytucje związane ustawowo z gospodarką wodną, a w szczególności Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W celu ustalenia, czy sporne grunty stanowią wały przeciwpowodziowe, należy uzyskać w tym zakresie informacje od stosownych instytucji. Jeśli wynika z nich, że na terenie, na którym położone są Pana łąki, brak jest obiektów hydrotechnicznych stanowiących wały przeciwpowodziowe, nie można uznać, że znajdują się one w międzywałach. A w związku z tym brak jest podstaw do zwolnienia z podatku rolnego.

Alicja Moroz
Fot. M. Szymańska

autor Michał Czubak

Michał Czubak

dziennikarz strony internetowej Tygodnika Poradnika Rolniczego

dziennikarz strony internetowej Tygodnika Poradnika Rolniczego

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

63-latek okradł rolnika. Policja już po godzinie go namierzyła

Ukradł części z ciągnika rolnika. Wolnością nie cieszył się szczególnie długo. Już po godzinie od złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia złodziej był w rękach mundurowych.

czytaj więcej
Podatki w rolnictwie

Wynajmujesz komuś sprzęt? Jaki musisz zapłacić podatek? Cz. 1

W dobrosąsiedzkich relacjach nieraz użyczamy sobie sprzętu. Niektórzy rolnicy regularnie wynajmują na wynagrodzeniem też niektóre swe maszyny. W obu przypadkach trzeba liczyć się z zapłatą podatku. Jakiego? Czytaj w Agrarlex.

czytaj więcej

Czy rolnik musi zapłacić podatek VAT od sprzedanej ziemi?

Jestem właścicielem kilku hektarów gruntów rolnych. W związku z tym, że w planie zagospodarowania przestrzennego część gruntów może być wykorzystywana na cele inne niż rolne, zamierzam sprzedać dwie działki, a w przyszłości kolejne. Czy w takiej sytuacji będę zobowiązany do uiszczenia podatku VAT?

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.topagrar.pl jest zabronione.