Kto opowiada za żerowanie gęsi i innego ptactwa?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Kto opowiada za żerowanie gęsi i innego ptactwa?

19.02.2021autor: Roman Włodarz

Moje pola znajdują się w pobliżu Odry i jej rozlewisk. Gdy nadchodzi jesień, zawsze na mojej świeżutkiej oziminie siadają stada dzikich gęsi i żerują na niej. Czy kiedykolwiek doczekam się odszkodowania za te straty? – pyta redakcję Agrarlex rolnik spod Raciborza.

Z artykułu dowiesz się

  • Kto odpowiada za szkody łowieckie?
  • Kto odpowiada za szkody wyrządzane przez zwierzynę chronioną prawem?
  • Kto odpowiada za pozostałą zwierzynę, w tym dzikie ptactwo?
Gatunków zwierząt łownych mamy w Polsce kilkadziesiąt, jednak tylko 5 z nich – łoś, sarna, jeleń, daniel i dzik – wyrządzają „szkody łowieckie”. Odpowiadają za nie dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich lub Skarb Państwa na terenach wyłączonych z obwodów łowieckich.

Następne 5 gatunków zwierząt prawem chronionych (wilk, żubr, ryś, bóbr, niedźwiedź) wyrządzają szkody, za które odpowiada Skarb Państwa, na podstawie Prawa Ochrony Przyrody. 

Na Skarb Państwa odpowiada jedynie za szkody wyrządzone przez:
  • żubry – w uprawach i w płodach rolnych oraz w lasach, 
  • niedźwiedzie  – w pasiekach, w pogłowiu zwierząt oraz w uprawach rolnych, 
  • wilki i rysie – w pogłowiu zwierząt i bobry w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim, a odpowiedzialność ta nie obejmuje utraconych korzyści. 

Kto odpowiada za żerowanie ptactwa?

Niestety, do tej pory nie ukazało się żadne rozszerzenie listy gatunków zwierząt, za których żery na polach rolników odpowiada Skarb Państwa. Chodzi m.in. o krukowate, o kormorana czarnego, wydrę europejską, czaplę siwą, które powodują ogromne szkody w gospodarstwach rybackich. 

Wrony, gawrony, łabędzie i kormorany

r e k l a m a
Za szkody wyrządzone rolnikom przez pozostałe gatunki zwierząt, np. wrony, gawrony, gęsi, łabędzie, kormorany, faktycznie nie odpowiada nikt. 
Sytuacja taka powoduje pozbawienie części obywateli prawa do uzyskania jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu poniesionych szkód.  Wprawdzie zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego brak w Ustawie o ochronie przyrody przepisu dotyczącego odpowiedzialności Skarbu Państwa przez niektóre zwierzęta objęte ochroną gatunkową nie wyłącza odpowiedzialności Skarbu Państwa na zasadach ogólnych, jednak w praktyce uzyskanie jakiegokolwiek odszkodowania jest mało realne. 
Najczęstszą przyczyną przegrania sprawy w sądzie o odszkodowanie jest brak właściwego udokumentowania szkody. Jedynym znanym przypadkiem uzyskania odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne poza gruntami rolnymi są wyroki sądów powszechnych dotyczące odszkodowania dla właścicieli lasów prywatnych za szkody wyrządzone przez łosie.
Roman Włodarz
fot. Gęsi gęgawe w locie - aut. WWF/S. Untherthiner
Podstawa prawna: Prawo łowieckie z 13 października 1995 r. 

Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.
autor Roman Włodarz

Roman Włodarz

Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Odszkodowania za szkody łowieckie

Izby rolnicze chcą, aby rekompensaty za szkody łowieckie wypłacało państwo, a nie koła łowieckie

Izby rolnicze zwróciły się do premiera z prośbą o zmianę ustawy Prawo łowieckie, tak aby rolnicy otrzymywali rekompensaty za szkody łowieckie bez względu na gatunek zwierzyny, który ją wyrządzał. KRIR chce także, aby pieniądze te były wypłacanego z panstwowego funduszu odszkodowawczego, a nie przez koła łowieckie.

czytaj więcej
Określenie szkody

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska: szkody zwierzyna leśna

Odszkodowania za żerowanie zwierzyny będącej ochroną i wydawanie decyzji środowiskowych – to niektóre z zadań Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ich adresy znajdziesz w Agrarlex.

czytaj więcej
r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.topagrar.pl jest zabronione.