Kto musi zadbać o stan melioracji bez spółki wodnej?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Kto musi zadbać o stan melioracji bez spółki wodnej?

06.02.2020autor: Michał Czubak

Spółka wodna nie funkcjonuje, ale ktoś musi zająć się utrzymaniem i konserwacją urządzeń melioracji wodnych. Na kim w takiej sytuacji spoczywa ten obowiązek? Odpowiada prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń.

Z artykułu dowiesz się

  • Na kim ciąży odpowiedzialność za urządzeń melioracji wodnych?
  • Co, gdy nie ma spółek wodnych?
  • Kto wówczas rozstrzyga?

Urządzenia muszą być sprawne

Według art. 205 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów. Natomiast jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.

Unikanie tego obowiązku niesie konsekwencje

Według art. 206 ustawy, jeżeli obowiązek, o którym mowa w art. 205, nie jest wykonywany, właściwy organ Wód Polskich ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania. Z kolei zgodnie z art. 208, właściciele gruntów, na które urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ, oraz właściciele gruntów i nieruchomości sąsiednich są obowiązani umożliwić wejście na grunt w celu utrzymywania tych urządzeń.


prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń


Artykuł ukazał się w Tygodniku Poradniku Rolniczym.


fot. Pixabay
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.topagrar.pl jest zabronione.