Kajdanki, pała czy gaz: środki przymusu bezpośredniego Policji
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Kajdanki, pała czy gaz: środki przymusu bezpośredniego Policji

17.02.2021autor: Roman Włodarz

Tego pobito pałą, tamta dostała gazem w twarz, ktoś inny został poturbowany podczas transportu do „suki”. Pytacie Agrarlex, jakie środki przymusu osobistego może względem rolnika użyć Policja?

Z artykułu dowiesz się

 • Jakie środki przymusu stosuje Policja?
 • Ile środków na jednego delikwenta?
Dostałem pałą, gaz poszedł w twarz, ktoś inny został poturbowany podczas transportu do policyjnego radiowozu, tzw. „suki”. Jakie środki przymusu osobistego może względem rolnika użyć Policja?

Środki przymusu osobistego

Oto one:

 • siła fizyczna (w postaci technik transportowych, obrony, ataku, obezwładnienia);
 • kajdanki (zakładane na ręce, zakładane na nogi, zespolone);
 • kaftan bezpieczeństwa;
 • pas obezwładniający;
 • siatka obezwładniająca;
 • kask zabezpieczający;
 • pałka służbowa;
 • wodne środki obezwładniające;
 • pies służbowy;
 • koń służbowy;
 • pociski niepenetracyjne (gumowe kule);
 • chemiczne środki obezwładniające (w postaci: ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, plecakowych miotaczy substancji obezwładniających, granatów łzawiących, innych urządzeń przeznaczonych do miotania środków obezwładniających);
 • przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;
 • kolczatka drogowa i inne środki służące zatrzymaniu oraz unieruchomieniu pojazdów mechanicznych;
 • pojazdy służbowe;
 • środki przeznaczone do pokonywania zamknięć budowlanych i innych przeszkód, w tym materiały wybuchowe;
 • środki pirotechniczne o właściwościach ogłuszających lub olśniewających.
r e k l a m a

Więcej niż jeden w akcji

Zgodnie z prawem policjant może użyć jednocześnie więcej niż jednego środka przymusu bezpośredniego lub wykorzystać jednocześnie więcej niż jeden taki środek, w przypadku gdy uzasadniają to okoliczności zdarzenia.

Kiedy i gdzie biją?

Policjant może użyć środków przymusu lub wykorzystać je w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań:
 1. Wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania, zgodnie z wydanym przez policjanta poleceniem. Gdy osoba, której wydano polecenie ignoruje je, policjant może w celu jego wyegzekwowania zastosować odpowiedni środek przymusu bezpośredniego. Może on zostać użyty m.in. w celu ustalenia tożsamości danej osoby, pobierania od osób wymazu ze śluzówki policzków, przeszukania osób i pomieszczeń czy też dokonywania kontroli osobistej.
 2. Odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność policjanta lub innej osoby. Chodzi tu o działania mające na celu obronę przed obiektywnym niebezpieczeństwem dla życia, zdrowia lub wolność policjanta czy osoby trzeciej.
 3. Przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność policjanta lub innej osoby. Chodzi o podjęcie działań prewencyjnych związanych z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia, życia lub wolności policjanta lub osoby trzeciej.
 4. Przeciwdziałania naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego.
 5. Przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez policjanta obszary, obiekty lub urządzenia oraz ochrona powyższych obszarów lub obiektów.
 6. Przeciwdziałania niszczeniu mienia.
 7. Zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia.
 8. Ujęcia lub zatrzymania osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą.
 9. Pokonania biernego oporu, czyli przezwyciężenie zachowania, które, pomimo że nie ma charakteru czynnej napaści lub czynnego oporu, ma na celu przeszkadzanie funkcjonariuszowi policji w wykonywaniu jego czynności służbowych, np. nieopuszczenie pomieszczenia lub niewydanie rzeczy pochodzących z przestępstwa w czasie przeszukania.
 10. Pokonania czynnego oporu.
 11. Przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do autoagresji, np. samobójstwa lub samookaleczenia.
Roman Włodarz

Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.
Przydatna ściąga: co powiesz w razie zatrzymania przez Policję
Kajdanki, pała czy gaz: środki przymusu bezpośredniego Policji
Twoje prawo do protestu cz. 1: zanim Policja spałuje
Twoje prawo do protestu cz. 2: obowiązki gminy w proteście
Twoje prawo do protestu cz. 3: protest rolniczy „zwykły”
Twoje prawo do protestu cz. 4: sankcje karne
autor Roman Włodarz

Roman Włodarz

Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej

przeczytaj inne artykuły tego autora
r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)