W jaki sposób ustalany jest dochód rolnika do zasiłku rodzinnego?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

W jaki sposób ustalany jest dochód rolnika do zasiłku rodzinnego?

05.08.2021

Pytanie od Czytelnika: W ubiegłym roku składaliśmy wniosek o zasiłek rodzinny. Nie otrzymaliśmy go, ponieważ mieliśmy za dużo ziemi i przekroczyliśmy próg dochodu. Przepisaliśmy więc część ziemi na jedno z dzieci. Gdy chcieliśmy złożyć wniosek o zasiłek w tym roku, poinformowano nas, że również nie otrzymamy zasiłku, ponieważ pod uwagę brany jest także dochód sprzed dwóch lat. Czy faktycznie?

Co jest brane pod uwagę w przypadku ustalania zasiłku?

W przypadku złożenia wniosku na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2020 do 31 października 2021 r. bierze się pod uwagę dochody osiągnięte w 2019 r., uwzględniając zmiany w sytuacji finansowej danej rodziny. Artykuł 5 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych określa, że zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 674 zł. Natomiast w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności – gdy dochód na osobę nie przekracza 764 zł.

Jak ustala się dochód członka rodziny?

Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych określa, że dochód członka rodziny oznacza przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4–4c. Przykładowo w sytuacji utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.

r e k l a m a

Co  wlicza się do dochodu gospodarstwa?

Według art. 5 ust. 8 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Główny Urząd Statystyczny. Ustęp 8a art. 5 wskazuje, że ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem:

  • oddanej w dzierżawę na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;
  • gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
  • gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty z unijnych funduszy.
W świetle ust. 8b, ustalając dochód rodziny uzyskany przez... Czytaj artykuł dalej tutaj.

r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Jakie są źródła dochodów gospodarstw rolnych w Polsce?

W Polsce oficjalnie jest ponad 1,3 mln gospodarstw rolnych. Jednak wiele z rolników nie jest w stanie utrzymać siebie i swojej rodziny jedynie z działalności rolniczej. Jakie są źródła dochodu gospodarstw rolnych? Jakie gospodarstwa są w stanie utrzymać się głównie z rolnictwa? 

czytaj więcej

Rolnik przejechał żonę traktorem. Kobieta nie przeżyła

Śmiertelny wypadek w Tyszowcach (woj. lubelskie). W wyniku wypadku z udziałem ciągnika rolniczego życie pod kołami pojazdu straciła 72-letnia mieszkanka Tyszowiec. Kobieta zginęła pod kołami traktora, za kierownicą którego siedział jej 82-letni mąż.

czytaj więcej

30-latek porzucił ładowarkę za 100 tys. zł w polu

Po polu w okolicach Mrągowa 30-latek jeździł ładowarką teleskopową. Zwrócił na to uwagę jeden z mieszkańców wsi, a kiedy chciał porozmawiać z kierowcą maszyny, ten uciekł. Sprawą zainteresowała się policja i dzięki temu zatrzymali złodzieja.

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)