Czy żona otrzyma po rozwodzie połowę unijnych dotacji z gospodarstwa?
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Czy żona otrzyma po rozwodzie połowę unijnych dotacji z gospodarstwa?

02.02.2022autor: Martyna Olszewska

Pytanie od Czytelnika: Otrzymałem od rodziców w darowiźnie gospodarstwo rolne. Zarówno ziemia, jak i budynki i maszyny są moją własnością. Jestem w trakcie rozwodu z żoną, która pracuje zawodowo i nigdy nie pracowała w gospodarstwie. Żona żąda jednak połowy dochodów z gospodarstwa, wliczając środki unijne, w tym premię dla młodego rolnika. Czy ma do tego prawo? Środki unijne zostały wydane m.in. na zakup maszyn rolniczych.

Kiedy powstaje wspólność majątkowa współmałżonków?

Sprawy podziału majątku gospodarstwa rolnego podczas rozwodu są skomplikowane a interpretacje przepisów zróżnicowane. Według art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami z mocy ustawy powstaje wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Według § 2 tego artykułu, do majątku wspólnego należą w szczególności:

  • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
  • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
  • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
  • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Czy grunty rolne nabyte przed zawarciem małżeństwa wliczają się do majątku wspólnego?

Zatem grunty rolne i inne składniki nabyte przed zawarciem małżeństwa należą do Pana majątku odrębnego. Problem powstaje ze składnikami nabytymi podczas trwania małżeństwaCały artykuł przeczytasz TUTAJ

r e k l a m a
r e k l a m a

Przeczytaj także

Dotacje na rozwój usług rolniczych w 2022 na nowych zasadach. Co się zmieni?

Rolnicy, którzy będą chcieli otrzymać dotacje na rozwój usług rolniczych będą mogli uzyskać wsparcie na znacznie szerszych wachlarz działalności niż dotychczas. Możliwe będzie m.in. świadczenie usług z zakresu rolnictwa precyzyjnego (rolnictwo 4.0). Co jeszcze zmieni się w naborze wniosków na usług rolnicze w 2022 roku?

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)