Najgorszy okres dla polskiego rolnictwa
r e k l a m a
Partnerzy portalu

Najgorszy okres dla polskiego rolnictwa

05.06.2022

Ceny nawozów, pestycydow, maszyn rolniczych, energii, paliw czy materiałów budowlanych są niezmiernie wysokie i uderzają w polskie rolnictwo. Wielu gospodarzy, zwłaszcza młodzi rolnicy, nie widzą dobrych perspektyw dla swoich gospodarstw. Ale chcemy przypomnieć też czasy jeszcze gorsze od obecnych, czyli to jak refomy Balcerowicza dotknęły rolnictwo.

Okres reform Balcerowicza to najgorszy okres dla polskiego rolnictwa

Jestem przekonany, że znaczna większość Tych co orzą i sieją jest przerażona dramatyczną sytuacją swoich gospodarstw. Ceny nawozów, wszelakiej chemii, maszyn, energii, paliw, materiałów budowlanych są nadal na kosmicznym poziomie. Piszemy o tych faktach od wielu miesięcy na łamach TPR. Tak. Rolnicy, szczególni ci młodzi, nie widzą dobrych perspektyw dla swoich gospodarstw.

Na dodatek znakomita większość społeczeństwa nie rozumie współczesnych zagrożeń dla polskiego i unijnego rolnictwa. Także tych związanych z Zielonym Ładem. Pod adresem oraczy padają takie słowa jak: dlaczego narzekacie, przecież macie wysokie unijne dopłaty, programy pomocowe z UE, śmiesznie tanią Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz szereg innych przywilejów. Ci co głoszą tego typu opinie - należy do nich także sporo polityków - nie pamiętają, że celem unijnych dopłat dla rolnictwa jest nie wzbogacenie gospodarzy, ale tańsza żywność dla konsumentów. Nie mają też pojęcia, że KRUS-owskie emerytury są na głodowym poziomie. Owa wyliczanka niewiedzy jest znacznie dłuższa!

Moje zamiary są jednak inne. Chciałbym przybliżyć naszym Czytelnikom, szczególnie młodym, znacznie trudniejsze czasy od obecnych - potocznie znane jako okres refom Balcerowicza. W tym miejscu cofamy się do 15 kwietnia 1991 roku. I sięgamy do dwóch tekstów z "Gromady Rolników" pod tytułem "W czasie odnowy zarzynamy polskie krowy" – nr 3 -24 kwietnia 1991 roku oraz "Kto poślizgnie się na maśle" nr. 4 - 28 kwietnia 1991 roku. Ich autorami są redaktorzy: Antoni Radzewicz i Krzysztof Wróblewski. Natomiast zdjęcia wykonał śp. Włodzimierz Praszek - długoletni fotoreporter "Gromady Rolnika- Polskiego".

Owe reportaże są bardzo emocjonalne, ale prawdziwe. Z perspektywy czasu widać, że niektórzy politycy zręcznie wykorzystali słuszny chłopski gniew. Pragnę tutaj dodać, że w artykułach zabrakło tutaj nazwisk kilku organizatorów "maślanego protestu" – między innymi: rolnika Czesława Cieślaka - przewodniczącego rady nadzorczej OSM Koło, który wówczas był zastępcą przewodniczącego Rady Krajowego Porozumienia Rad Nadzorczych Okręgowych Spółdzielni Mleczarskich. Nie wspomnieliśmy też o śp. Teresie Dzius - przewodniczącej rady nadzorczej OSM Chełm,czy też Bogdanie Jakubowskim - zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej OSM Łowicz oraz o wielu innych działaczach, których znakomita większość odeszła już do Domu Ojca.

Krzysztof Wróblewski, redaktor naczelny "Tygodnika Poradnika Rolniczego"

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ W www.tygodnik-rolniczy.pl
r e k l a m a

Kto zarobił na wzroście cen nawozów i gdzie trafia ukraińskie zboże? NIK to sprawdzi

23.10.2022

Na podstawie wniosku KRIR - Najwyższa Izba Kontroli będzie kontrolować polski rynek rolny. NIK ma sprawdzić czy wysokie ceny nawozów mają swoje odzwierciedlenie w kosztach produkcji, czy ktoś zarobił na rolnikach oraz co się dzieje ze zbożem i rzepakiem z Ukrainy, który trafia do Polski.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli uwzględnił wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych i zajmie się dwoma tematami, które w ostatnim czasie mają ogromny wpływ na rynki rolne w Polsce: wysokie ceny nawozów oraz to jak ceny ziarna importowanego z Ukrainy wpływają na ceny zbóż w Polsce. 

Import zboża z Ukrainy wpływa na ceny zboża w Polsce - w jaki sposób?

Wiktor Szmulewicz, prezes samorządu rolniczego w swoim piśmie do szefa NIK zwraca uwagę na spadek cen zbóż w Polsce w ostatnim czasie, co znacznie pogarsza sytuację polskich rolników, ponieważ w tym roku znacznie wzrosły im koszty produkcji zbóż. Izby rolnicze chcą, aby kontrolerzy NIK sprawdzili w jakim stopniu wpływ na to miało otwarcie polskiej i unijnej granicy na ziarno z Ukrainy. 

– Rozumiemy trudną sytuację rolników ukraińskich, ale pomoc dla tych producentów nie może odbywać się kosztem polskich rolników, którzy z powodu niskich cen i braku możliwości sprzedaży zapasów mogą być zagrożeni upadkiem gospodarstw, tym bardziej, że wkrótce będą żniwa – napisał Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

Obawom szefa samorządu rolniczego wtórują także przedstawiciele Lubelskiej Izby Rolniczej. W ich opinii, to głównie rolnicy z Lubelszczyzny i Podkarpacia w największym stopniu ponoszą konsekwencję napływu zbóż, kukurydzy i rzepaku z Ukrainy. Z tego powodu zarząd LIR chciałby dowiedzieć się jaka jest rzeczywista skala importu ziarna z Ukrainy i ile tego zboża zostaje w Polsce. Lubelscy rolnicy chcą także poznać listę podmiotów gospodarczych importujących te surowce na terytorium Polski. Według przedstawiciele LIR pozwoli, to lepiej zarządzać tym ryzykiem oraz podjąć odpowiednie kroki w przyszłości.

Przedstawiciele Krajowej Rady Izb rolniczych poprosili Mariana Banasia, prezesa NIK, aby ta instytucja zbadała:

  • czy zboże importowane z Ukrainy jest w Polsce tylko tranzytem i trafia ostatecznie do kolejnych państw czy część z tego ziarna zostaje w polskich magazynach? 
  • które zboże w polskich portach jest ładowane w pierwszej kolejności: ukraińskie czy polskie, a jeżeli to ziarno zza wschodniej granicy ma priorytet, to czy przez to polskie zboże nie może być eksportowane ze względu na ograniczone możliwości przeładunkowe?
  • czy ziarno ukraińskie spełnia polskie i unijne wymogi fitosanitarne?
CZYTAJ ARTYKUŁ
r e k l a m a

Czy działka nabyta po ślubie wlicza się do wspólnoty majątkowej małżeńskiej?

21.10.2022

Chciałabym zakupić działkę do majątku odrębnego, a potem przekazać ją synowi z pierwszego małżeństwa. Czy jest to możliwe, skoro mam wspólność majątkową małżeńską od ponad 20 lat? Jakie składniki wchodzą w skład majątku odrębnego małżonków?

Czym jest małżeńska wspólność majątkowa?

Artykuł 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego określa, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Majątek osobisty każdego z małżonków - czyli jaki?

Z kolei według art. 33 k.r.o., do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in.: przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej oraz nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę (chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił). Należą do niego też te służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków. Majątkiem osobistym są również prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, oraz przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków. Do majątku osobistego wlicza się ponadto przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Istotne jest źródło finansowania

W skład majątku odrębnego wchodzą także przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Przykładowo, gdyby przed wstąpieniem w związek małżeński była Pani właścicielką lokalu, a potem go sprzedała i z tych pieniędzy zakupiła działkę budowlaną, wtedy należy podać te informacje w akcie notarialnym, że pieniądze na zakup działki pochodzą ze sprzedaży lokalu, który był własnością osobistą.

Reasumując: to, czy może Pani nabyć działkę budowlaną do majątku osobistego, zależy głównie od źródła jej finansowania.

dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
fot. M. Czubak

CZYTAJ ARTYKUŁ

Poddzierżawy - dla kogo? Ilu rolników korzysta?

20.10.2022

Od 2017 roku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poddzierżawił jedynie 5 tys. ha gruntów W jakich sytuacjach rolnik może liczyć na zgodę KOWR na poddzierżawienie gruntów od dzierżawcy?

Poddzierżawianie gruntów wzbudza w ostatnim czasie wiele emocji. O wyjaśnienia w tej sprawie poprosiła resort rolnictwa opozycja. - Od początku września biura poselskie są wręcz zasypywane informacjami i pytaniami od małopolskich (ale nie tylko) rolników odnośnie do bulwersującej sprawy poddzierżawy 141 ha gruntów rolnych we wsi Kępie pod Miechowem w Małopolsce przez rodzinę (brata) Norberta Kaczmarczyka, sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oburzenie rolników wzbudza zarówno opisany przez portal WP.pl tryb przystąpienia do umowy poddzierżawy członków rodziny wiceministra, jej podpisanie (zatwierdzenie wniosku przez samego ówczesnego dyrektora generalnego KOWR), wysokość czynszu dzierżawnego poddzierżawy, a w szczególności fakt, że powierzchnia całkowita poddzierżawionych nieruchomości dla jednego użytkownika (rolnikowi niespokrewnionemu z dotychczasowym dzierżawcą, prowadzącemu gospodarstwo na odległość, spoza danej gminy/gmin graniczących – nieposiadającemu gruntów rolnych w gminie, gdzie znajduje się nieruchomość, lub w gminie sąsiedniej, o powierzchni powyżej 100 ha) to aż 141 ha – napisała w interpelacji Dorota Niedziela oraz Kazimierz Plocke z Platformy Obywatelskiej, którzy zadali szereg pytań dotyczących praktyki związanej z poddzierżawianiem gruntów.

CZYTAJ ARTYKUŁ

Przeczytaj także

Olejniczak: Tak źle w rolnictwie nie było od ponad 20 lat

-  Dobijają nas wysokie koszty środków produkcji, m.in. nawozów, pasz, paliwa czy prądu. Ogromnym problemem są magazyny pełne ziarna z Ukrainy, przez co ceny zbóż mogą nie pokryć kosztów. Jakby tego było mało, na polski rynek trafiły setki ton ogórków z Rosji, bo embargo jak się okazuje działa tylko w jedną stronę.  A spółki produkujące nawozy wygenerowały największe zyski w historii, kosztem nas rolników - wskazuje Cezary Olejniczak. 

czytaj więcej

Dlaczego rolnik z Podlasia chce mieć wyłącznie biało-czerwone hf-y (RW)?

Michał Gawrysiak obrał sobie za cel, że jak będzie odchodził na emeryturę to wszystkie krowy w stadzie będą maści czerwono-białej, na zrealizowanie zostało mu jeszcze 7 lat.

czytaj więcej

Nawet 5 mld złotych Polmlek uzyska z eksportu produktów mlecznych

– Myślę, że ten rok będzie rekordowy, jeśli chodzi o eksport naszej Grupy. Będzie w okolicach 5 miliardów złotych – mówi Jerzy Borucki, współwłaściciel firmy Polmlek z rozmowie z Krzysztofem Wróblewskim, red. nacz. Tygodnika Poradnika Rolniczego? Ilu rolników współpracuje z Polmlekiem i na jakim etapie jest włączanie do Grupy zakładów z Wielkopolski oraz z Maroka?

czytaj więcej

Najważniejsze tematy

r e k l a m a
Pytania i regulaminy
Kategorie
Produkty Agrarsklep
Przydatne linki
Social Media

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)